راهنمای نویسندگان

 

به نام خدا

راهنمای نگارش و تدوین مقالات

پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی

 از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود جهت تسریع در  فرایند بررسی مقاله و جلوگیری از تاخیر در داوری، هنگام ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایند:

شرایط بررسی مقالات:

 1. حاصل مطالعات، تجربه و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد. بنابراین مقاله باید مستخرج از پایان نامه دانشجویی بوده یا مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی مصوب باشد.

 2. مقاله قبلاً درنشریه یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

 3. مسئول مکاتبات استاد راهنما یا مجری طرح باشد. البته  با موافقت استاد راهنما و امضای تعهد نامه توسط ایشان ، دانشجوی دکتری می تواند مسئول مکاتبات باشد.

 4. نویسندگان مقاله در پایان نامه دانشجویی فقط اساتید راهنما، مشاور و خود دانشجو و  در طرح های پژوهشی مجری و همکاران طرح پژوهشی باشد.

 5. برگه مربوط به "تعهد‌نامه و واگذاری ‌حق انتشار مقاله" در  "پژوهشنامه  مدیریت اجرایی" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد. (تبعا نویسنده مسئول مکاتبات عضو هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری یا دانشجوی دکتری خواهد بود).

 6. در ابتدا فقط سه فایل برای پژوهشنامه ارسال شود: - فایل مشخصات نویسندگان - فایل مقاله اصلی بدون نام - فایل تعهدنامه .

 7. بعد از پذیرش اولیه، جکیده مبسوط مقاله به زبان انگلیسی حداقل 650 کلمه و حداکثر 800 کلمه بارگذاری شود.
 8. موضوع سرقت ادبی و رعایت اصول اخلاقی انتشار مقاله بسیار مهم می باشد.
 9. جناچه در هر مرحله از داوری یا حتی بعد از انتشار مقاله مشخص گردد که مقاله مزبور در شمول سرقت ادبی محرز می باشد یا حق کپی رایت رعایت نشده است و یا در مشخصات نویسندگان تخلف آشکار صورت گرفته است، نشریه بلافاصله مبادرت به حذف مقاله از سایت گرفته و پیگیری بیشتر را از طریق مراجع قانونی حق خود می داند.
 10.  موضوع مقالات در زمینه‌ ی مدیریت اجرایی در سطح تجزیه تحلیل سازماتی مدنظر است. بنابراین مقالات در. زمینه  های زیر قابل بررسی می باشد.

 -        مدیریت سازمانی (چالش های کسب و کار -اخلاق و مسئولیت اجتماعی - تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

-        مدیریت استراتژیک (استراتژی های تولید - استراتژی های بازار- استراتژی های سرمایه گذاری - استراتژی های منابع انسانی)

-        فناوری اطلاعات(سیستم اطلاعاتی مدیریت -مدیریت دانش -برون سپاری )

-         سیاست های نوآورانه تولیدی (نواوری -چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

-        مدیریت تولید و عملیات (نوآوری -تحقیق و توسعه - زنجیره تولید - زنجیره ارزش - بهره وری)

-         مدیریت کار آفرینی سازمانی ( سیاستهای کارافرینانه -کارآفرینی سازمانی)

  

ویژگی فایل های ارسالی:

 

 1. فایل تعهد نامه

 

 • برگه مربوط به "تعهد‌نامه و واگذاری ‌حق انتشار مقاله" در  "پژوهشنامه  مدیریت اجرایی" توسط نویسنده مسئول مکاتبات تکمیل و  پس از اسکن به همراه  مقاله بارگذاری گردد. (تبعا نویسنده مسئول مکاتبات عضو هیات علمی با مرتبه حداقل استادیاری یا دانشجوی دکتری خواهد بود).

  

        ۲.  فایل مشخصات نویسندگان

 

-     عنوان‌ مقاله به انگلیسی و فارسی، نام نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی و فارسی. (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود.)

 

-     رتبه‌ی علمی ـ گروه ـ نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده ـ شهر ـ کشور نویسندگان به فارسی و انگلیسی. همین گونه نیز در سامانه بارگذاری شود.

 

-     نشانی کامل نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره‌ی تلفن، شماره‌ی دورنگار و نشانی پست الکترونیک. همین گونه در سامانه بارگذاری شود.

 

*    همینطور ضروری است؛ نقش هر یک از نویسندگان در مقاله مشخص باشد و درهمین صفحه آورده شود. 

 

 توضیح: (چنانچه مقاله مستخرج از پایان نامه باشد همرا ه با نام نویسندگان و نقش آنها به عنوان استاد راهنما، استاد مشاور یا دانشجو آورده شود و اگر مقاله مستخرج از پروژه تحقیقاتی است در کنار نام نویسندگان، نقش  آنها به عنوان مجری یا همکار آورده شود).

 

         ۳.  فایل اصلی مقاله بدون نام

 

-     مقاله باید مشتمل بر چکیده‌ی فارسی و انگلیسی ، واژه‌های کلیدی، مقدمه، بدنه‌ی اصلی تحقیق ( چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته ها)، بحث و  نتیجه‌گیری و فهرست منابع  و مآخذ به انگلیسی باشد.

 

-   مقالات ارسالی در صفحات کاغذ A4 با فاصله میان سطور 1/5، فاصله تقریبی سمت راست 6/5، سمت چپ 2/5، بالای صفحه 3/3 و پایین صفحه 7/4 سانتیمتر با قلم بی نازنین(BNazanin) فونت 13 (برای مقالات لاتین با قلم تایمز 12) تحت نرم افزار Word  2007 حروف چینی و بارگذاری شود

 

-     ابتدا عنوان کامل مقاله به انگلیسی ، چکیده‌ انگلیسی(حداقل 200 کلمه و حداکثر 250 کلمه معادل 15 سطر) و واژه های کلیدی (حداکثر 5 واژه) 

 

-    سپس عنوان کامل مقاله به فارسی ، چکیده‌ فارسی (حداقل 150 کلمه و حداکثر 200 کلمه ، معادل ۱۲ سطر) و واژه های کلیدی (حداکثر ۵ واژه)

 

-      جداول نزدیک به متن مربوطه آورده  شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، روشن، دقیق و اصل باشند و  در متن مقاله به شماره‌ی شکل ها، جداول و نمودارها اشاره شود. همینطور اعداد و شماره و تاریخ در متن با فونت فارسی آورده شود.

 

-    یادداشت ها به صورت پی نوشت در پایان مقاله قبل از منابع آورده شود .

 

-    ارجاعات در متن مقاله به شکل فارسی داخل پرانتز به صورت ( نام خانوادگی ، سال ) آورده شود .

 

-   ضرورت دارد به جهت دست یابی راحت به ارجاعات در فهرست منابع، معادل لاتین اسامی نویسندگان منابع فارسی در  متن مقاله، و همین طور  نویسندگان خارجی، واژه ها و اصطلاحات خارجی، به صورت اعداد توک شماره گذاری شده و در پاورقی آورده شود.

 

-   فهرست منابع در فرمت APA(روی آن کلیک کنید) بدون شماره، به ترتیب حروف الفبا (به صورت انگلیسی) آورده شود و از تکرار آن خودداری گردد.

 

-  در ذکر منابع برای تبدیل منابع فارسی به انگلیسی از الگوی زیر استفاده شود

 

متن فارسی:

 

مدهوشی، مهرداد و نصیری، آذر (1389) تاثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، شماره 1،‌سال دهم، 

 

انگلیسی متن  فارسی:

 

Madhoushi, M. & Nasiri, A. (2010). The Influence of Industry Characteristics on New Firms Survival, Journal of Executive Management, 10 (1)، (In Persian 

-   مقاله‌های رسیده، درصورت رعایت ضوابط مندرج در راهنمای نویسندگان، ابتدا توسط سردبیر و در صورت لزوم توسط دبیر تخصصی و  هیات تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که مناسب تشخیص داده شود، به سه نفر از صاحب‌نظران به صورت محرمانه جهت داوری ارسال می شود.

 

-  مسؤولیت صحّت و سقم مطالب مقاله به عهده‌ی نویسنده است.

 

-  مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در صورتی که نویسنده مسئول مکاتبات، استاد‌ راهنما باشد، قابل بررسی است. برای دانشجویان دکتری در صورت درج نام استاد راهنما و امضای ایشان، دانشجو می تواند مسئول مکاتبات باشد.

 

-   مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.

 

-  حداکثر حجم مقالات با منابع ، جداول و اشکال 25 صفحه می‌باشد.

 

-  پژوهشنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.

 

        ۴. واریز وجه

 •  با کمال خرسندی به اطلاع می رساند از تاریخ 06/10/1397 پرداخت هزینه فرایند داوری (600000 ریال) و انتشار مقاله در صورت پذیرش (1500000 ریال)  از طریق درگاه سایت امکان پذیر می باشد.

 • بعد از پذیرش اولیه، جکیده مبسوط مقاله به زبان انگلیسی حداقل 650 کلمه و حداکثر 800 کلمه بارگذاری شود.