اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2425
تعداد پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش 2053

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 153
تعداد مشاهده مقاله 519138
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 304146
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 115 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 182 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 87 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 5 %