اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2674
تعداد پذیرش 134
تعداد عدم پذیرش 2224

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 180
تعداد مشاهده مقاله 576824
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 345059
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 127 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 190 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 118 روز
درصد پذیرش 5 %