نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی مدیریت از منظر امام علی (ع) در سیاست ها و تدابیر اجتماعی [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 57-72]
 • آگاهی از برند عوامل تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 73-96]
 • آمادگی سازمانی سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مدیریت استعداد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-128]
 • آموزش پیمایشی پیرامون تأثیر دوره‌های آموزشی فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان(مطالعه‌ی موردی:مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 13-38]
 • آموزش زبان تفاوتهای فردی در آموزش زبان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 1-17]
 • آموزش عالی رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 41-60]
 • آموزش عالی مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 39-66]
 • آموزش فنی و حرفه‌ای نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه‌ی خوداشتغالی در استان سمنان [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 37-50]
 • آموزش فنی و حرفه‌ای بررسی عوامل‌ مؤثر ‌بر ‌کاریابی ‌آموزش‌دیدگان ‌فنی ‌و ‌حرفه‌ای (مورد مطالعه: استان مازندران) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 87-116]
 • آموزش کارآفرینی بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 51-82]
 • آموزش کارکنان بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید مؤسسه‌های انتشاراتی [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 35-54]
 • آموزش های ضمن خدمت توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 121-140]
 • آنتروپی شانون ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-112]

ا

 • ابعاد مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 3-3]
 • ابعاد کارآفرینی استراتژیک بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-7]
 • ابعاد کیفیت خدمات بررسی تطبیقی کیفیت خدمات بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 125-146]
 • ابعاد نوآوری بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند و ویژگی های محصول بر ادراکات و قصد پذیرش محصولات جدید: در صنعت محصولات الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 29-52]
 • ابهام‌ نقش‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر در ایجاد فشار عصبی‌ و نقش‌ آن‌ در کارایی‌ کارکنان‌ یک‌ پالایشگاه‌ [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 61-86]
 • ابهام هدف سازمانی ابهام هدف و بدبینی سازمانی در بخش دولتی: آیا برداشت از سیاست سازمانی متغیر اثرگذاری است؟ [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 171-192]
 • اتحاد اعتمادمحور فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-119]
 • اتحاد قراردادمحور فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-119]
 • اتحادهای استراتژیک فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-119]
 • اتوبوس C457 تعیین نیازمندی‌های مشتریان شرکت ایران خودرو دیزل با رویکرد AHP فازی مطالعه‌ی موردی: (شرکت ایران خودرو دیزل، اتوبوس C457) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 117-142]
 • اثربخشی بررسی تأثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداری‌ها (مطالعه‌ی موردی:شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 13-28]
 • اثربخشی کار گروهی تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-59]
 • اثر کشور مبدأ بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 109-134]
 • اجرای استراتژی بررسی نقش عدالت سازمانی در اجرای اثربخش استراتژی های سازمانی در صنایع مواد غذایی استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-1]
 • اجرای راهبرد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 5-5]
 • احتمال صادرات بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 127-154]
 • احساس مثبت نسبت به کار و عملکرد وظیفه ای احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 5-5]
 • اخلاق رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 117-136]
 • اخلاق تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 97-122]
 • اخلاق کار اسلامی احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 5-5]
 • ادب و مهربانی بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 103-118]
 • ادراکات بررسی کیفیت خدمات آن لاین در شرکت رجاء [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 53-68]
 • ادراک از کیفیت کالا بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 109-134]
 • ایران اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 107-130]
 • ایران ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 63-80]
 • ایران شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با چین [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • ایران مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 39-66]
 • ارتباطات بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]
 • ارتباطات آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 125-148]
 • ارتباط دهان به دهان رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 117-136]
 • ارتباط صنعت و دانشگاه بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 5-5]
 • ارتباط متقابل ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 35-58]
 • ارزیابی آمادگی سازمانی سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مدیریت استعداد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-128]
 • ارزیابی درونی ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌ [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 13-38]
 • ارزیابی ریسک توسعه مدلی برای ارزیابی ریسک پروژه‏های ساخت مبتنی بر تئوری مجموعه اعداد راف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 39-62]
 • ارزیابی سناریو طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 6-6]
 • ارزیابی عملکرد شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 35-52]
 • ارزیابی عملکرد طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزشی مدیریت در دانشگاه های دولتی کشور [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 101-124]
 • ارزیابی عملکرد طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA(مطالعه‌ی موردی بیمه‌ی دانا) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 37-62]
 • ارزیابی عملکرد مالی ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 53-71]
 • ارزش ادراک شده بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند و ویژگی های محصول بر ادراکات و قصد پذیرش محصولات جدید: در صنعت محصولات الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 29-52]
 • ارزش ادراک شده مشتری بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 13-32]
 • ارزش افزوده‌ی اقتصادی بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 121-138]
 • ارزش پیشنهادی بخش بندی چند معیاره بازار برای مشتریان عمده یک شرکت فولاد سازی در ایران با استفاده ازعناصر ارزش پیشنهادی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • ارزش دوره عمر مشتری ارائه الگویی تطبیق یافته جهت بخش بندی مشتریان بانک‌ها بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 5-5]
 • ارزش‌ دوره عمر مشتری بررسی و خوشه‌بندی مشتریان، بر اساس مدل RFM و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به مشتریان کلیدی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 175-198]
 • ارزش شرکت بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 147-173]
 • ارزش فایده گرایی واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 13-37]
 • ارزش لذت گرایی واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 13-37]
 • ارزش های رقابتی طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 13-37]
 • ارزش‎های کاری شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 163-188]
 • ارزش همگانی و مدیریت کیفیت عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 77-100]
 • ارزش ویژه‌ی برند عوامل تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 73-96]
 • استان مازندران تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد ؛ مطالعه‌ی موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 127-148]
 • استراتژی آموزش کارآفرینی بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 51-82]
 • استراتژی تمایز تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 121-145]
 • استراتژی رهبری هزینه تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 121-145]
 • استراتژی سازمان تبیین نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 2-2]
 • استراتژیک مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 3-3]
 • استراتژی مدیریت دانش بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 3-3]
 • استراتژی‌های سازمان سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور (مطالعه‌ی موردی، بانک ملت) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 13-42]
 • استراتژی های منابع انسانی طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 13-37]
 • استرس‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر در ایجاد فشار عصبی‌ و نقش‌ آن‌ در کارایی‌ کارکنان‌ یک‌ پالایشگاه‌ [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 61-86]
 • استقرار پایداری ارائه مدلی برای استقرار سیستم تولید پایدار در صنعت قطعات پلاستیک خودرو: رویکردی تلفیقی از فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 137-161]
 • اشتغال بررسی عوامل‌ مؤثر ‌بر ‌کاریابی ‌آموزش‌دیدگان ‌فنی ‌و ‌حرفه‌ای (مورد مطالعه: استان مازندران) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 87-116]
 • اشتغال نیروی انسانی ماهر نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه‌ی خوداشتغالی در استان سمنان [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 37-50]
 • اعتیاد به کار ارتباط بین مؤلفه های رهبری امنیت مدار و امنیت روانی با ابعاد اعتیاد به کار: دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 4-4]
 • اعتماد رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 117-136]
 • اعتماد بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 137-162]
 • اعتماد بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]
 • اعتماد ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 131-154]
 • اعتماد سیاسی افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه‌ی ارتقای فرهنگ پاسخ گویی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 69-94]
 • اعتماد عمومی افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه‌ی ارتقای فرهنگ پاسخ گویی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 69-94]
 • اعداد فازی ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی) [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 39-62]
 • اعضای هیأت علمی بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 59-76]
 • اعضای هیأت علمی بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 89-104]
 • اعضای هیات علمی و دانشگاه تبیین رابطه بین کارراهه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 4-4]
 • افراط‌ نقش‌ و تفریط‌ نقش‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر در ایجاد فشار عصبی‌ و نقش‌ آن‌ در کارایی‌ کارکنان‌ یک‌ پالایشگاه‌ [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 61-86]
 • افزایش حقوق تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدمات [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 3-3]
 • افشای فعالیت های تحقیق و توسعه تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 121-145]
 • اقدامات مدیریت منابع انسانی بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 63-88]
 • ایلام بررسی نگرش اعضا و مدیران تعاونی های مصرف نسبت به عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری(مورد مطالعه: تعاونی های مصرف استان ایلام) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 97-118]
 • الگوریتم تصمیم‌گیری تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو) [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 37-56]
 • الگوریتم زنبور عسل تصمیم‏گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 4-4]
 • الگوریتم ژنتیک تصمیم‏گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 4-4]
 • امام علی (ع) آسیب‌شناسی مدیریت از منظر امام علی (ع) در سیاست ها و تدابیر اجتماعی [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 57-72]
 • امنیت روانی ارتباط بین مؤلفه های رهبری امنیت مدار و امنیت روانی با ابعاد اعتیاد به کار: دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 4-4]
 • امنیت شغلی امنیت شغلی و مدیریت سود [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 83-104]
 • امور بهره‌برداری و توزیع آب مکان‌یابی مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب (شرکت توزیع آب مازندران) [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 79-98]
 • انتخاب تکنولوژی تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو) [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 37-56]
 • انتخاب سبد سهام تصمیم‏گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 4-4]
 • اینترنت اشیاء بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 13-37]
 • انتظارات بررسی کیفیت خدمات آن لاین در شرکت رجاء [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 53-68]
 • انتقال الکترونیک وجوه بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 13-38]
 • انتقال تکنولوژی تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو) [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 37-56]
 • انتقال دانش بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت‌های هولدینگ چند کسب و کاره [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • اندازه ی بنگاه بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 127-154]
 • اندازه شرکت بررسی بقای شرکت‌های تازه‌وارد صنایع برق‌و‌الکترونیک استان مازندران بر اساس ویژگی شرکتی و صنعت [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 6-6]
 • اندازه‌گیری کارایی به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در اندازه گیری کارایی صنعت بانکداری(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • اهرم مالی بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 121-138]
 • اولویت‌بندی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 5-5]

ب

 • بازاریابی اجتماعی بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 5-5]
 • بازاریابی اینترنتی چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • بازاریابی رابطه مند بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]
 • بازار بورس بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-103]
 • بازار صنعتی بخش بندی چند معیاره بازار برای مشتریان عمده یک شرکت فولاد سازی در ایران با استفاده ازعناصر ارزش پیشنهادی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • بازارمحوری بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • بازارمداری بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 59-82]
 • بازده پرتفوی ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • بازده سالانه‌ی سهام بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 121-138]
 • بازرگان شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با چین [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • بانک پارسیان تحلیل و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدمات و تولیدی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-127]
 • بانکداری ارائه الگویی تطبیق یافته جهت بخش بندی مشتریان بانک‌ها بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 5-5]
 • بانکداری الکترونیک بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 13-38]
 • بانکداری الکترونیک بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 83-106]
 • بانکداری الکترونیک بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 43-62]
 • بانکداری الکترونیک بررسی زمینه ها، عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 2-2]
 • بانکداری اینترنتی ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 131-154]
 • بانکداری خصوصی بررسی تطبیقی کیفیت خدمات بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 125-146]
 • بانکداری دولتی بررسی تطبیقی کیفیت خدمات بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 125-146]
 • بخش بندی بازار بخش بندی چند معیاره بازار برای مشتریان عمده یک شرکت فولاد سازی در ایران با استفاده ازعناصر ارزش پیشنهادی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • بخش‌بندی مشتریان ارائه الگویی تطبیق یافته جهت بخش بندی مشتریان بانک‌ها بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 5-5]
 • بدبینی سازمانی ابهام هدف و بدبینی سازمانی در بخش دولتی: آیا برداشت از سیاست سازمانی متغیر اثرگذاری است؟ [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 171-192]
 • برداشت از سیاست سازمانی ابهام هدف و بدبینی سازمانی در بخش دولتی: آیا برداشت از سیاست سازمانی متغیر اثرگذاری است؟ [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 171-192]
 • برداشت از نام تجاری بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن‌ها(مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 29-52]
 • برنامه ریزی استراتژیک اولویت بندی موانع تاثیرگذار بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در صنعت داروی کشور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 6-6]
 • برنامه‌ریزی استراتژیک شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-1]
 • برنامه‌ریزی خطی مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 13-28]
 • برنامه‌ریزی صفر یا یک ارائه یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر یا یک به منظور رفع پدیده تغییر در رتبه‌های گزینه‌های تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 13-36]
 • برنامه‌ریزی غیرخطی اولویت‌بندی عوامل موثر بر فراموشی سازمانی: استفاده ازمدل تحلیل شبکه‌ای فازی با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 3-3]
 • برون سپاری مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 13-28]
 • برون سپاری تبیین نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 2-2]
 • برون‏سپاری چارچوب مناسب تصمیم‏گیری در برون‏سپاری IT [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 105-124]
 • بیمارستان بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیریت مدیران بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 143-172]
 • بیمه ی الکترونیک طراحی سیستم دانش محور کشف تقلب در شرکت های بیمه: رویکرد فازی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 155-178]
 • بهبود سازمانی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 77-100]
 • بهبود مستمر تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 13-36]
 • بهره وری تبیین نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 2-2]
 • بهره‌وری کل اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 107-130]
 • بورس اوراق بهادار بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار (سهام) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 13-36]
 • بورس اوراق بهادار ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 53-71]
 • بورس اوراق بهادار تهران تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 135-156]
 • بوروکراسی شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 35-52]

پ

 • پایداری ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 91-112]
 • پاداش دهی آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 125-148]
 • پیاده سازی چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • پیاده سازی استراتژی اولویت بندی موانع تاثیرگذار بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در صنعت داروی کشور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 6-6]
 • پارک علم و فناوری تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 2-2]
 • پاسخ گویی افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه‌ی ارتقای فرهنگ پاسخ گویی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 69-94]
 • پاسخ گویی شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 35-52]
 • پایگاه قواعد فازی سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مدیریت استعداد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-128]
 • پذیرش بررسی زمینه ها، عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 2-2]
 • پذیرش فناوری ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 131-154]
 • پذیرش فناوری بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار مورد مطالعه: دانشجویان رشته‌های مدیریت، دانشگاه تهران و فردوسی مشهد [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • پرتفوی برنده و بازنده بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 53-74]
 • پرریسک ترین مسیر فرآیندی متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 39-72]
 • پرومتی مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 13-28]
 • پزشکی ازراه دور بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 13-37]
 • پست‌های مدیریت پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در ‌پُست‌های ‌مدیریت ‌آموزش‌ و پرورش [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 13-34]

ت

 • تاب‌آوری تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 89-114]
 • تابع منطقی صفر و یک بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 77-102]
 • تبادلات پولی و مالی بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 83-106]
 • تبادل الکترونیکی داده بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 83-106]
 • تبدیل دانش ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 6-6]
 • تجارت الکترونیک بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 43-62]
 • تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن طراحی سیستم خبره فازی برای تحلیل شکست‌های فرایند خرید در بیمارستان‌ بوعلی ساری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 123-146]
 • تحقیق در عملیات نرم طراحی مدلی ساختاری برمبنای تحقیق در عملیات نرم جهت شناخت عوامل مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه استان بوشهر) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 13-34]
 • تحلیل SWOT چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • تحلیل بقا تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد ؛ مطالعه‌ی موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 127-148]
 • تحلیل بقا بررسی بقای شرکت‌های تازه‌وارد صنایع برق‌و‌الکترونیک استان مازندران بر اساس ویژگی شرکتی و صنعت [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 6-6]
 • تحلیل پوششی داده ها طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزشی مدیریت در دانشگاه های دولتی کشور [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 101-124]
 • تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 97-120]
 • تحلیل پوششی داده ها طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA(مطالعه‌ی موردی بیمه‌ی دانا) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 37-62]
 • تحلیل پوششی داده ها به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در اندازه گیری کارایی صنعت بانکداری(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • تحلیل پوششی داده‌ها تحلیل کارایی فنی پالایشگاه‌های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی وتحلیل پوششی داده‌ها(Neuro-DEA) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 105-128]
 • تحلیل‌رفتگی بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی‌کارکنان مطالعه موردی :سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 129-150]
 • تحلیل سلسله مراتبی تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 13-36]
 • تحلیل شکست طراحی سیستم خبره فازی برای تحلیل شکست‌های فرایند خرید در بیمارستان‌ بوعلی ساری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 123-146]
 • تحلیل عاطفی بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی‌کارکنان مطالعه موردی :سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 129-150]
 • تحلیل عاملی اکتشافی و سازمان های دولتی طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • تحلیل ممیزی بخش بندی چند معیاره بازار برای مشتریان عمده یک شرکت فولاد سازی در ایران با استفاده ازعناصر ارزش پیشنهادی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) بررسی تطبیقی اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعه‌ی موردی: بانک های شهر تهران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 101-126]
 • تحول طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 67-95]
 • تحول استراتژیک طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 67-95]
 • تدابیر اجتماعی آسیب‌شناسی مدیریت از منظر امام علی (ع) در سیاست ها و تدابیر اجتماعی [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 57-72]
 • تداعی عوامل تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 73-96]
 • ترک خدمت شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برحفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 37-56]
 • تسهیم دانش بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 137-162]
 • تسهیم دانش بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 143-168]
 • تسهیم دانش و اطلاعات مطالعه نقش قابلیت ‏های اعتمادساز در پویاسازی کسب‏ وکار شرکت‏ های مشاوره مدیریت [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 33-51]
 • تصدّی سازمانی مدل جذب‌، انتخاب، افت در رفتار سازمانی و تجانس شخصیت مدیریتی [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 107-122]
 • تصمیم‏گیری تصمیم‏گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 4-4]
 • تصمیم‌گیری چندشاخصه ارائه یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر یا یک به منظور رفع پدیده تغییر در رتبه‌های گزینه‌های تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 13-36]
 • تصویر برند بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 13-32]
 • تعارض ارائه یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر یا یک به منظور رفع پدیده تغییر در رتبه‌های گزینه‌های تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 13-36]
 • تعارض غیرکارکردی بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 4-4]
 • تعارض‌ نقش‌ بررسی‌ عوامل‌ مؤثر در ایجاد فشار عصبی‌ و نقش‌ آن‌ در کارایی‌ کارکنان‌ یک‌ پالایشگاه‌ [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 61-86]
 • تعالی طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • تعالی H3SE رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • تعالی پایدار رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • تعمیم نام تجاری بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن‌ها(مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 29-52]
 • تعهد رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 117-136]
 • تعهد بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]
 • تعهد سازمانی رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 73-96]
 • تعهد سازمانی تبیین رابطه بین کارراهه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 4-4]
 • تعهّد سازمانی بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 123-144]
 • تعهد کاری احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 5-5]
 • تغییر‌پذیری مدل جذب‌، انتخاب، افت در رفتار سازمانی و تجانس شخصیت مدیریتی [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 107-122]
 • تغییر رتبه‌بندی ارائه یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر یا یک به منظور رفع پدیده تغییر در رتبه‌های گزینه‌های تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 13-36]
 • تفاوت نسل‎ شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 163-188]
 • تفاوتهای فردی تفاوتهای فردی در آموزش زبان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 1-17]
 • تفکر استراتژیک ارائه مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ‏ایران ‏با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-1]
 • تفکر راهبردی شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-1]
 • تفکر سیستمی نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب تهران) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 2-2]
 • تکنیک دلفی بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 5-5]
 • تکنولوژی تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو) [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 37-56]
 • تمایل به یادگیری ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری قابلیت یادگیری بین سازمانی (مورد مطالعه: زنجیره‌تأمین ساپکو) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 115-141]
 • تنیدگی بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی‌کارکنان مطالعه موردی :سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 129-150]
 • توانمندسازی توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 121-140]
 • توانمندسازی کارکنان بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 3-3]
 • توانمندسازهای مدیریت دانش بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 3-3]
 • تورم بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375» [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 99-128]
 • توسعه پایدار ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 91-112]
 • توسعه پایدار ارایه مدل مراکز رشد وفناوری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و توسعه فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 129-148]
 • توسعه محصول جدید اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 75-92]
 • تولید پایدار ارائه مدلی برای استقرار سیستم تولید پایدار در صنعت قطعات پلاستیک خودرو: رویکردی تلفیقی از فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 137-161]
 • تولید کالای بادوام امنیت شغلی و مدیریت سود [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 83-104]
 • تولید ناخالص داخلی بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375» [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 99-128]
 • تئوری اعداد راف توسعه مدلی برای ارزیابی ریسک پروژه‏های ساخت مبتنی بر تئوری مجموعه اعداد راف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 39-62]
 • تئوری اقتضایی بررسی رابطه بین تئوری هوش هیجانی وتئوری های رهبری [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 39-56]
 • تئوری تبادل اجتماعی مدل یابی تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی ؛مورد مطالعه: هتل پنج ستاره‌ی پارس [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 13-34]
 • تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 131-154]
 • تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار مورد مطالعه: دانشجویان رشته‌های مدیریت، دانشگاه تهران و فردوسی مشهد [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • تئوری عدم تطابق بررسی کیفیت خدمات آن لاین در شرکت رجاء [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 53-68]
 • تئوری گراف ارائه یک مدل براساس نقشه شناختی فازی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر رضایت مشتری ترمینال کانتینری ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 147-170]
 • تئوری مالی-رفتاری بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 53-74]
 • تئوری مبتنی بر منابع نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 149-174]
 • تئوری مجموعه‏های فازی ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده های فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 13-38]
 • تئوری موقعیتی بررسی رابطه بین تئوری هوش هیجانی وتئوری های رهبری [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 39-56]
 • تئوری نهادی نوین نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 149-174]
 • تئوری هزینه‌ی مبادله نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 149-174]
 • تئوری ویژگی های شخصی بررسی رابطه بین تئوری هوش هیجانی وتئوری های رهبری [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 39-56]

ج

 • جذب سرمایه طراحی مدلی ساختاری برمبنای تحقیق در عملیات نرم جهت شناخت عوامل مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه استان بوشهر) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 13-34]
 • جوامع دانشی طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-7]
 • جوانمردی بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 103-118]
 • جو باز بررسی رابطة جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 55-78]
 • جو بسته بررسی رابطة جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 55-78]
 • جو بیگانه بررسی رابطة جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 55-78]
 • جوّ سازمانی بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش‏آموزان [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 57-82]
 • جوّ سازمانی بررسی رابطة جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 55-78]
 • جو متعهد بررسی رابطة جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 55-78]
 • جوّ مدرسه بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش‏آموزان [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 57-82]

چ

 • چابکی ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی) [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 39-62]
 • چابکی آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 7-7]
 • چابکی تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 2-2]
 • چابکی ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 35-58]
 • چابکی سازمانی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-168]
 • چارچوب کوبیت تحلیل و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدمات و تولیدی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-127]
 • چالش‌ها و تنگناها بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 43-62]
 • چرخش کارآفرینانه بررسی تاثیر بهره برداری از موقعیت حفره ساختاری کارگزاری در شکل گیری کارآفرینی سازمانی در کسب وکارهای دارای الگوی ارتباط شبکه‌ای [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 13-35]
 • چرخه‌ی عمر روابط با دانشجویان بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 81-104]
 • چین شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با چین [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]

ح

 • حافظه سازمانی اولویت‌بندی عوامل موثر بر فراموشی سازمانی: استفاده ازمدل تحلیل شبکه‌ای فازی با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 3-3]
 • حاکمیت شرکتی بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 147-173]
 • حاکمیت فناوری اطلاعات تحلیل و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدمات و تولیدی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-127]
 • حساسیت سرمایه امنیت شغلی و مدیریت سود [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 83-104]
 • حفره ساختاری بررسی تاثیر بهره برداری از موقعیت حفره ساختاری کارگزاری در شکل گیری کارآفرینی سازمانی در کسب وکارهای دارای الگوی ارتباط شبکه‌ای [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 13-35]
 • حفظ ونگهداشت شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برحفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 37-56]
 • حمایت خانوادگی تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-1]
 • حمایت سازمانی ادراک‌شده بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 143-168]

خ

 • خدمات مطلوب بررسی کیفیت خدمات آن لاین در شرکت رجاء [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 53-68]
 • خرید مجدد واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 13-37]
 • خریدهای برخط واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 13-37]
 • خط‌‌مشی‌گذاری مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 39-66]
 • خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 39-66]
 • خلاقیت توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 121-140]
 • خلق ارزش توسعه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زتجیره تامین ایران خودرو با رویکرد خلق ارزش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 87-110]
 • خلق دانش سازمانی ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 6-6]
 • خودپنداره بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس در مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 83-106]

د

 • داده‌کاوی ارائه الگویی تطبیق یافته جهت بخش بندی مشتریان بانک‌ها بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 5-5]
 • داده های بازار بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار (سهام) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 13-36]
 • داده های حسابداری و مالی بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار (سهام) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 13-36]
 • داده‏های فازی ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده های فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 13-38]
 • دانش بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت‌های هولدینگ چند کسب و کاره [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • دانش آموز بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش‏آموزان [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 57-82]
 • دانش بنیان ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 35-58]
 • دانشجویان رشته مدیریت بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار مورد مطالعه: دانشجویان رشته‌های مدیریت، دانشگاه تهران و فردوسی مشهد [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • دانشکده‌ی مدیریت بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 81-104]
 • دانشگاه بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 59-76]
 • دانشگاه بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 81-104]
 • دانشگاه بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 51-82]
 • دانشگاه آزاد ارایه مدل مراکز رشد وفناوری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و توسعه فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 129-148]
 • دانشگاه اصفهان بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 103-118]
 • دانشگاه تهران بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 6-6]
 • دانشگاه کارآفرین بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 5-5]
 • دانشگاه مازندران بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 4-4]
 • دیده بان جهانی کارآفرینی تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-1]
 • درک حمایت سازمانی مدل یابی تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی ؛مورد مطالعه: هتل پنج ستاره‌ی پارس [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 13-34]
 • دیزل سنگین ایران (دسا) ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 83-102]
 • دستگاه خودپرداز بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 39-58]
 • دفتر مدیریت پروژه بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 37-61]
 • دیمتل خاکستری تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 89-114]
 • دیمتل فازی ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 35-58]
 • دوره‌های ICDL پیمایشی پیرامون تأثیر دوره‌های آموزشی فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان(مطالعه‌ی موردی:مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 13-38]
 • دولت الکترونیک بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 13-38]
 • دولت الکترونیک بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 83-106]
 • دولت الکترونیک ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 63-80]

ر

 • رابطه گرایی بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 4-4]
 • راهکارها بررسی زمینه ها، عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 2-2]
 • راه کارهای پذیرش مدلسازی ساختاری تفسیری راه کارهای پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنایع چینی‌آلات بهداشتی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 111-136]
 • رتبه بندی اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 97-120]
 • رسانه اجتماعی بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • ریسک پرتفوی ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • رشد شرکتها طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 6-6]
 • رضایت بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]
 • رضایت از جبران خدمات تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدمات [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 3-3]
 • رضایت شغلی تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 87-108]
 • رضایت شغلی بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • رضایت شغلی بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 89-104]
 • رضایت شغلی بررسی رابطة جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 55-78]
 • رضایت شغلی کارکنان بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیریت مدیران بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 143-172]
 • رضایت مشتری بررسی کیفیت خدمات آن لاین در شرکت رجاء [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 53-68]
 • رضایت مشتری بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 39-58]
 • رضایت مشتری ارائه یک مدل براساس نقشه شناختی فازی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر رضایت مشتری ترمینال کانتینری ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 147-170]
 • رفتار شهروندی سازمانی تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 37-58]
 • رفتار شهروندی سازمانی مدل یابی تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی ؛مورد مطالعه: هتل پنج ستاره‌ی پارس [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 13-34]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 103-118]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 2-2]
 • رفتار شهروندی سازمانی بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 4-4]
 • رفتار غیرعقلایی سرمایه گذاران بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-103]
 • رفتار فرصت طلبانه بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 4-4]
 • رفتار کارآفرینانه بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 6-6]
 • رفتارهای خدمتی بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 63-88]
 • رفتارهای سیاسی رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 73-96]
 • رقابت توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 121-140]
 • رقابت بازار بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 147-173]
 • رهبری تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 37-58]
 • رهبری بررسی رابطه بین تئوری هوش هیجانی وتئوری های رهبری [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 39-56]
 • رهبری آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 125-148]
 • رهبری امنیت مدار ارتباط بین مؤلفه های رهبری امنیت مدار و امنیت روانی با ابعاد اعتیاد به کار: دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 4-4]
 • رهبری تحول آفرین بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]
 • رهبری تحول آفرین نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 5-5]
 • رهبری خدمتگزار الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 4-4]
 • رهبری عدم مداخله گر بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]
 • رهبری مبادله ای بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]
 • رهبری مشارکت نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب تهران) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 2-2]
 • رهبری معنوی تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 37-58]
 • روابط خطی ساختاری (LISREL) بررسی تطبیقی اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعه‌ی موردی: بانک های شهر تهران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 101-126]
 • روابط علی رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • روش DBSCAN بررسی و خوشه‌بندی مشتریان، بر اساس مدل RFM و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به مشتریان کلیدی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 175-198]
 • روش K-MEANS بررسی و خوشه‌بندی مشتریان، بر اساس مدل RFM و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به مشتریان کلیدی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 175-198]
 • روش دلفای چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • روش کیو شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 163-188]
 • روش ویکور گروهی توسعه مدلی برای ارزیابی ریسک پروژه‏های ساخت مبتنی بر تئوری مجموعه اعداد راف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 39-62]
 • رویکرد پایدار یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 113-134]
 • رویکرد چابک یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 113-134]
 • رویکرد سبز یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 113-134]
 • رویکرد ناب یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 113-134]
 • رویکرد نظریه ی فازی طراحی سیستم دانش محور کشف تقلب در شرکت های بیمه: رویکرد فازی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 155-178]

ز

 • زیرساخت دانش بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 37-61]
 • زمینه ها بررسی زمینه ها، عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 2-2]
 • زنجیره تأمین ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-112]
 • زنجیره تأمین مدلسازی ساختاری تفسیری راه کارهای پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنایع چینی‌آلات بهداشتی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 111-136]
 • زنجیره تأمین ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 63-88]
 • زنجیره‌ی تأمین ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی) [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 39-62]
 • زنجیره تامین آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 7-7]
 • زنجیره تامین توسعه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زتجیره تامین ایران خودرو با رویکرد خلق ارزش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 87-110]
 • زنجیره تأمین پایدار ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 91-112]
 • زنجیره تأمین تاب‌آور تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 89-114]
 • زنجیره ی تأمین چابک ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 83-102]
 • زنجیره‌ی تأمین چابک ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی) [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 39-62]
 • زنجیره تأمین سبز ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 63-88]
 • زنجیره تامین کارآفرینانه اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 75-92]
 • زنجیره ی تأمین ناب ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 83-102]
 • زنجیره ی تأمین ناب-چابک ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 83-102]
 • زنجیره تولید تله فیلم عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 137-160]

س

 • ساختار اتحاد فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-119]
 • ساختار ارجح بررسی ارگانیکی یا مکانیکی بودن ساختار سازمانی موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس و تعیین ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 13-40]
 • ساختار ارگانیکی بررسی ارگانیکی یا مکانیکی بودن ساختار سازمانی موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس و تعیین ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 13-40]
 • ساختار پرداخت حقوق تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدمات [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 3-3]
 • ساختار سازمانی آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 125-148]
 • ساختار سازمانی بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران و تبیین الگوی مناسب [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 13-36]
 • ساختار فرآیندی عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 137-160]
 • ساختار مکانیکی بررسی ارگانیکی یا مکانیکی بودن ساختار سازمانی موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس و تعیین ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 13-40]
 • ساختار مکانیکی و ساختار ارگانیکی بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران و تبیین الگوی مناسب [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 13-36]
 • ساختار موجود بررسی ارگانیکی یا مکانیکی بودن ساختار سازمانی موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس و تعیین ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 13-40]
 • سازگاری توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 121-140]
 • سازمان تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه حیات سازمانی (مورد مطالعه: سازمان هتل داری غرب استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • سازمان یادگیرنده بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه ی موردی: واحد نیرو محرکه ی شرکت ایران خودرو [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 75-100]
 • سازمان پروژه‌محور بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 37-61]
 • سازمان فرهنگ ساز روش مطالعه ی سازمان های فرهنگ ساز مطالعه‌ی موردی سازمان های جمهوری اسلامی ایران [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 13-36]
 • سازمان‌های استان کرمان بررسی رابطه بین مهارت‌های خودمدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان‌های استان کرمان [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 105-120]
 • سازمان های پاسخگوی سریع امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 13-31]
 • سازمان‌های خدماتی بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 63-88]
 • سازمان های دانش بنیان طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-7]
 • سازمان‌های دولتی نقش یادگیری خودراهبـر بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دولتی(مورد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 33-56]
 • سازمان های سلسله مراتبی طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 67-95]
 • سازمان های فرهنگی شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-1]
 • سیاست آسیب‌شناسی مدیریت از منظر امام علی (ع) در سیاست ها و تدابیر اجتماعی [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 57-72]
 • سیاست شناسی سازمانی رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 73-96]
 • سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 61-87]
 • سبک رهبری بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]
 • سبک مدیریت مدیران بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیریت مدیران بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 143-172]
 • سرمایه اجتماعی الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 4-4]
 • سرمایه اجتماعی تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه حیات سازمانی (مورد مطالعه: سازمان هتل داری غرب استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • سرمایه‌ی اجتماعی افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه‌ی ارتقای فرهنگ پاسخ گویی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 69-94]
 • سرمایه‌ی انسانی بررسی تطبیقی اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعه‌ی موردی: بانک های شهر تهران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 101-126]
 • سرمایه‌ی ساختاری بررسی تطبیقی اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعه‌ی موردی: بانک های شهر تهران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 101-126]
 • سرمایه فکری تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-168]
 • سرمایه‌ی فکری تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 135-156]
 • سرمایه‌ی فکری بررسی تطبیقی اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعه‌ی موردی: بانک های شهر تهران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 101-126]
 • سرمایه گذاری مستقیم خارجی طراحی مدلی ساختاری برمبنای تحقیق در عملیات نرم جهت شناخت عوامل مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه استان بوشهر) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 13-34]
 • سرمایه‌ی مشتری بررسی تطبیقی اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعه‌ی موردی: بانک های شهر تهران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 101-126]
 • سرمایه‌های انسانی نقش یادگیری خودراهبـر بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دولتی(مورد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 33-56]
 • سرمایه های فکری طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-7]
 • سرمایه‌های ناملموس بررسی تاثیر سرمایه‌های ناملموس برعملکرد شرکت‌ها با اثر میانجی قابلیت‌های بازاریابی مورد مطالعه : شرکت‌های شهرک صنعتی شهر سمنان [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • سیستم استنتاج سلسله مراتبی سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مدیریت استعداد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-128]
 • سیستم استنتاج فازی طراحی سیستم خبره فازی برای تحلیل شکست‌های فرایند خرید در بیمارستان‌ بوعلی ساری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 123-146]
 • سیستم تسهیم دانش ارائه مدل روابط مؤلفه های تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 3-3]
 • سیستم خبره ی فازی طراحی سیستم دانش محور کشف تقلب در شرکت های بیمه: رویکرد فازی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 155-178]
 • سیستم دانش‌‌محور طراحی سیستم دانش محور کشف تقلب در شرکت های بیمه: رویکرد فازی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 155-178]
 • سیستم درس آموخته ارائه مدل روابط مؤلفه های تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 3-3]
 • سیستم‌های بین سازمانی ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری قابلیت یادگیری بین سازمانی (مورد مطالعه: زنجیره‌تأمین ساپکو) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 115-141]
 • سیستم های پویا تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 169-190]
 • سیستم‌های پویا رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • سیستم هوشمند مبتنی بر شبکه‌های عصبی-فازی Falcon بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 13-37]
 • سکوت سازمانی تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-59]
 • سلامت سازمانی رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 41-60]
 • سنجش عملکرد عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 77-100]
 • سنجش عملکرد سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور (مطالعه‌ی موردی، بانک ملت) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 13-42]
 • سنجش عملکرد رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • سهامداران بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 147-173]
 • سودآوری مشتری برای سازمان بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 13-32]
 • سوگیری شناختی بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-103]

ش

 • شاخص M2 ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • شاخص ترینر ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • شاخص جنسن ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • شاخص شارپ ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • شاخص شارپ بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 77-102]
 • شاخص قیمت سهام بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375» [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 99-128]
 • شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375» [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 99-128]
 • شاخص نسبت ارزیابی ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • شاخص‌های کلیدی عملکرد ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 63-88]
 • شایستگی بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]
 • شایستگی های مدیریتی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 61-87]
 • شبکه اجتماعی تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-1]
 • شبکه بیز تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 2-2]
 • شبکه عصبی ارائه یک مدل براساس نقشه شناختی فازی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر رضایت مشتری ترمینال کانتینری ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 147-170]
 • شبکه‌های اجتماعی بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • شبکه های عصبی مصنوعی به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در اندازه گیری کارایی صنعت بانکداری(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs) تحلیل کارایی فنی پالایشگاه‌های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی وتحلیل پوششی داده‌ها(Neuro-DEA) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 105-128]
 • شخصیت بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس در مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 83-106]
 • شدّت صادرات بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 127-154]
 • شرکت آب و فاضلاب مشهد نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 5-5]
 • شرکت تولید برق جنوب ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 63-88]
 • شرکت ذوب آهن اصفهان بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 87-108]
 • شرکت ملی حفاری ایران ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 6-6]
 • شرکت های تازه وارد تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد ؛ مطالعه‌ی موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 127-148]
 • شرکت‌های تازه‌وارد بررسی بقای شرکت‌های تازه‌وارد صنایع برق‌و‌الکترونیک استان مازندران بر اساس ویژگی شرکتی و صنعت [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 6-6]
 • شرکت‌های سرمایه گذاری اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 97-120]
 • شرکتهای کوچک و متوسط بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • شرکت های کوچک و متوسط بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 13-36]
 • شرکت های کوچک و متوسط بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 3-3]
 • شرکت های هواپیمایی کم هزینه بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 39-64]
 • شرکت هولدینگ بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت‌های هولدینگ چند کسب و کاره [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • شکل دهی راهبردها طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 65-86]
 • شناسایی ریسک توسعه مدلی برای ارزیابی ریسک پروژه‏های ساخت مبتنی بر تئوری مجموعه اعداد راف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 39-62]
 • شهر اصفهان شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-1]
 • شهرداری بررسی تأثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداری‌ها (مطالعه‌ی موردی:شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 13-28]
 • شهود کارآفرینانه بررسی تاثیر بهره برداری از موقعیت حفره ساختاری کارگزاری در شکل گیری کارآفرینی سازمانی در کسب وکارهای دارای الگوی ارتباط شبکه‌ای [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 13-35]
 • شورای شهر بررسی تأثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداری‌ها (مطالعه‌ی موردی:شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 13-28]

ص

 • صرف ریسک بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار (سهام) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 13-36]
 • صنایع ایران طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 65-86]
 • صنایع بالادستی نفت و گاز بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 37-61]
 • صنایع تبدیلی تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد ؛ مطالعه‌ی موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 127-148]
 • صنایع خودروسازی ساِیپا تحلیل و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدمات و تولیدی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-127]
 • صنایع غذایی بررسی نقش عدالت سازمانی در اجرای اثربخش استراتژی های سازمانی در صنایع مواد غذایی استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-1]
 • صنعت بانکداری به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در اندازه گیری کارایی صنعت بانکداری(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • صنعت بانکداری شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-1]
 • صنعت حمل و نقل هوایی بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 39-64]
 • صنعت دارو اولویت بندی موانع تاثیرگذار بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در صنعت داروی کشور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 6-6]
 • صنعت داروسازی تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 135-156]
 • صنعت ساخت توسعه مدلی برای ارزیابی ریسک پروژه‏های ساخت مبتنی بر تئوری مجموعه اعداد راف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 39-62]
 • صنعت ساختمان بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-7]
 • صنعت کاشی و سرامیک ارائه مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ‏ایران ‏با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-1]
 • صنعت نوشیدنی چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • صنعت نوشیدنی اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 75-92]

ض

 • ضریب آلفای جنسن بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 77-102]

ط

 • طرح تکفا ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 63-80]
 • طفره رفتن اجتماعی بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 137-162]

ظ

 • ظرفیت جذب بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت‌های هولدینگ چند کسب و کاره [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • ظرفیت‌های بازاریابی تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 2-2]

ع

 • عدالت بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 137-162]
 • عدالت سازمانی تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدمات [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 3-3]
 • عدالت سازمانی بررسی نقش عدالت سازمانی در اجرای اثربخش استراتژی های سازمانی در صنایع مواد غذایی استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-1]
 • عدالت سازمانی نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 5-5]
 • عدم اطمینان تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 89-114]
 • عدم اطمینان محیطی نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 95-116]
 • عدم موفقیت بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس در مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 83-106]
 • عرق ملّی بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 109-134]
 • عکس العمل سرمایه گذاران بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 53-74]
 • علم و فناوری ارایه مدل مراکز رشد وفناوری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و توسعه فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 129-148]
 • عملکرد پیمایشی پیرامون تأثیر دوره‌های آموزشی فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان(مطالعه‌ی موردی:مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 13-38]
 • عملکرد بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 59-76]
 • عملکرد رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 73-96]
 • عملکرد بررسی تأثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداری‌ها (مطالعه‌ی موردی:شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 13-28]
 • عملکرد بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت‌های هولدینگ چند کسب و کاره [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • عملکرد بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 1-1]
 • عملکرد بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 143-168]
 • عملکرد تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 97-122]
 • عملکرد سازمان تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 2-2]
 • عملکرد سازمانی بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 59-82]
 • عملکرد سازمانی بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 4-4]
 • عملکرد سازمانی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-168]
 • عملکرد شرکت اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 75-92]
 • عملکرد شرکت‌ها بررسی تاثیر سرمایه‌های ناملموس برعملکرد شرکت‌ها با اثر میانجی قابلیت‌های بازاریابی مورد مطالعه : شرکت‌های شهرک صنعتی شهر سمنان [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • عملکرد شعب نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 95-116]
 • عملکرد صادراتی رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 57-74]
 • عملکرد کسب وکار تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-1]
 • عملکرد مالی تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 135-156]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 77-102]
 • عملکرد مالی مبتنی بر ارزش ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 53-71]
 • عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 53-71]
 • عملکرد مدیریت روابط با مشتری بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • عملکرد نوآوری بررسی وتحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) ویادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری( با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان ) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 3-3]
 • عملکرد نوآوری رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 57-74]
 • عناصر فرهنگ روش مطالعه ی سازمان های فرهنگ ساز مطالعه‌ی موردی سازمان های جمهوری اسلامی ایران [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 13-36]
 • عوامل بررسی زمینه ها، عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 2-2]
 • عوامل انتخاب تأمین‌کننده تاب‌آور تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 89-114]
 • عوامل انگیزشی بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 89-104]
 • عوامل بهداشتی بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 89-104]
 • عوامل چابکی ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 35-58]
 • عوامل حیاتی موفقیت شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-1]
 • عوامل درون سازمانی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 5-5]
 • عوامل راهبردی زمینه ساز بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 43-62]
 • عوامل سازمانی بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی‌کارکنان مطالعه موردی :سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 129-150]
 • عوامل سازمانی طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 73-90]
 • عوامل شکست تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 13-36]
 • عوامل فردی طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 73-90]
 • عوامل نهادی طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 73-90]

ف

 • فراتحلیل بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-103]
 • فراتحلیل فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-119]
 • فراترکیب ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-112]
 • فراترکیب ارائه مدلی برای استقرار سیستم تولید پایدار در صنعت قطعات پلاستیک خودرو: رویکردی تلفیقی از فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 137-161]
 • فرا ترکیب ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 91-112]
 • فراموشی سازمانی اولویت‌بندی عوامل موثر بر فراموشی سازمانی: استفاده ازمدل تحلیل شبکه‌ای فازی با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 3-3]
 • فرایند تحلیل‏سلسله‏مراتبی(AHP) چارچوب مناسب تصمیم‏گیری در برون‏سپاری IT [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 105-124]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) تعیین نیازمندی‌های مشتریان شرکت ایران خودرو دیزل با رویکرد AHP فازی مطالعه‌ی موردی: (شرکت ایران خودرو دیزل، اتوبوس C457) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 117-142]
 • فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 83-102]
 • فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی اولویت‌بندی عوامل موثر بر فراموشی سازمانی: استفاده ازمدل تحلیل شبکه‌ای فازی با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 3-3]
 • فرایند تحلیل شبکه‏ای فازی آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 7-7]
 • فرایند خرید طراحی سیستم خبره فازی برای تحلیل شکست‌های فرایند خرید در بیمارستان‌ بوعلی ساری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 123-146]
 • فرایند خلق دانش بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 13-36]
 • فرآیند رتبه‌بندی تفسیری ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 63-88]
 • فرآیند سلسله مراتبی AHP‌ مکان‌یابی مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب (شرکت توزیع آب مازندران) [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 79-98]
 • فرآیند لیزینگ مالی متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 39-72]
 • فرایند مدیریت دانش بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 59-76]
 • فرایند مدیریت دانش بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 3-3]
 • فرصت‌های شغلی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه‌ی خوداشتغالی در استان سمنان [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 37-50]
 • فرضیه‌های تجانس مدل جذب‌، انتخاب، افت در رفتار سازمانی و تجانس شخصیت مدیریتی [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 107-122]
 • فرهنگ روش مطالعه ی سازمان های فرهنگ ساز مطالعه‌ی موردی سازمان های جمهوری اسلامی ایران [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 13-36]
 • فرهنگ یادگیری نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 113-136]
 • فرهنگ سازمانی تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 87-108]
 • فرهنگ سازمانی ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 6-6]
 • فرهنگ سازمانی نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب تهران) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 2-2]
 • فرهنگ سازمانی طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 13-37]
 • فرهنگ ملی بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-103]
 • فساد شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 35-52]
 • فیلم تلویزیونی عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 137-160]
 • فن آوری اطلاعات پیمایشی پیرامون تأثیر دوره‌های آموزشی فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان(مطالعه‌ی موردی:مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 13-38]
 • فناوری اطلاعات بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 83-106]
 • فناوری‌اطلاعات(IT) چارچوب مناسب تصمیم‏گیری در برون‏سپاری IT [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 105-124]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 107-130]
 • فنون تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 53-71]

ق

 • قابلیت بازاریابی بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • قابلیت نام تجاری بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • قابلیت نوآوری بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • قابلیت ‏های اعتمادساز مطالعه نقش قابلیت ‏های اعتمادساز در پویاسازی کسب‏ وکار شرکت‏ های مشاوره مدیریت [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 33-51]
 • قابلیت‌های بازاریابی بررسی تاثیر سرمایه‌های ناملموس برعملکرد شرکت‌ها با اثر میانجی قابلیت‌های بازاریابی مورد مطالعه : شرکت‌های شهرک صنعتی شهر سمنان [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • قابلیت های پویا مطالعه نقش قابلیت ‏های اعتمادساز در پویاسازی کسب‏ وکار شرکت‏ های مشاوره مدیریت [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 33-51]
 • قابلیت‌های پویایی بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 1-1]
 • قابلیت‌های پویای مدیریت دانش رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 57-74]
 • قابلیت ‏های عملیاتی مطالعه نقش قابلیت ‏های اعتمادساز در پویاسازی کسب‏ وکار شرکت‏ های مشاوره مدیریت [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 33-51]
 • قدرت رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 73-96]
 • قدرت مدیر عامل بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 147-173]
 • قصد استفاده ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 131-154]
 • قصد پذیرش بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند و ویژگی های محصول بر ادراکات و قصد پذیرش محصولات جدید: در صنعت محصولات الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 29-52]
 • قصد خرید بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 109-134]
 • قطعات پلاستیک خودرو ارائه مدلی برای استقرار سیستم تولید پایدار در صنعت قطعات پلاستیک خودرو: رویکردی تلفیقی از فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 137-161]

ک

 • کارایی تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 13-36]
 • کارایی طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزشی مدیریت در دانشگاه های دولتی کشور [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 101-124]
 • کارایی اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 97-120]
 • کارایی طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA(مطالعه‌ی موردی بیمه‌ی دانا) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 37-62]
 • کارآفرینی مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 3-3]
 • کارآفرینی استراتژیک بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-7]
 • کارآفرینی دانشگاهی طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 73-90]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی تاثیر بهره برداری از موقعیت حفره ساختاری کارگزاری در شکل گیری کارآفرینی سازمانی در کسب وکارهای دارای الگوی ارتباط شبکه‌ای [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 13-35]
 • کارایی فنی تحلیل کارایی فنی پالایشگاه‌های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی وتحلیل پوششی داده‌ها(Neuro-DEA) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 105-128]
 • کارت امتیازی متوازن چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • کارت امتیازی متوازن شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-1]
 • کارت امتیازی متوازن بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 1-1]
 • کارت امتیازی متوازن تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 169-190]
 • کارت امتیازی متوازن پایدار توسعه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زتجیره تامین ایران خودرو با رویکرد خلق ارزش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 87-110]
 • کارراهه شغلی تبیین رابطه بین کارراهه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 4-4]
 • کارکرد نام تجاری بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن‌ها(مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 29-52]
 • کارکنان بررسی رابطه بین مهارت‌های خودمدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان‌های استان کرمان [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 105-120]
 • کارکنان الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 4-4]
 • کارکنان.دانشگاه مازندران بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 2-2]
 • کسب و کار الکترونیک واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 13-37]
 • کسب و کار خانوادگی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 97-122]
 • کسب و کار غیرخانوادگی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 97-122]
 • کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • کشف تقلب طراحی سیستم دانش محور کشف تقلب در شرکت های بیمه: رویکرد فازی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 155-178]
 • کیفیت ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌ [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 13-38]
 • کیفیت ادراک شده عوامل تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 73-96]
 • کیفیت استراتژیک بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 4-4]
 • کیفیت خدمات ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده های فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 13-38]
 • کیفیت خدمات بررسی تطبیقی کیفیت خدمات بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 125-146]
 • کیفیت خدمات بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 63-88]
 • کیفیت خدمات بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 13-32]
 • کیفیت خدمات بانکی بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 39-58]
 • کیفیت رابطه بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند و ویژگی های محصول بر ادراکات و قصد پذیرش محصولات جدید: در صنعت محصولات الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 29-52]
 • کیفیت روابط بین سازمانی ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری قابلیت یادگیری بین سازمانی (مورد مطالعه: زنجیره‌تأمین ساپکو) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 115-141]
 • کیفیت زندگی کاری نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 5-5]
 • کنترل راهبردی طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 65-86]
 • کنترل های بنیادی طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 65-86]
 • کنترل های تدریجی طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 65-86]

گ

 • گرایش به بازاریابی داخلی بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 4-4]
 • گرایش به کارآفرینی بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش‏آموزان [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 57-82]
 • گرایش کارآفرینانه نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 95-116]
 • گروه پیمان مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 3-3]
 • گروه های آموزشی ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌ [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 13-38]
 • گروه و شهرداری اصفهان تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-59]
 • گوناگونی ارزش ها در محل کار شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 163-188]

م

 • مازندران بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 13-36]
 • مازندران تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه حیات سازمانی (مورد مطالعه: سازمان هتل داری غرب استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • مازندران ارایه مدل مراکز رشد وفناوری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و توسعه فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 129-148]
 • ماهیت شغل بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • مبناهای بخش بندی بخش بندی چند معیاره بازار برای مشتریان عمده یک شرکت فولاد سازی در ایران با استفاده ازعناصر ارزش پیشنهادی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • محتوای دوره های کارآفرینی بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 51-82]
 • مخاطره ادراک شده بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند و ویژگی های محصول بر ادراکات و قصد پذیرش محصولات جدید: در صنعت محصولات الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 29-52]
 • مدیران ارشد بانکی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 61-87]
 • مدیران میانی بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 6-6]
 • مدیریت رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 41-60]
 • مدیریت ارتباط با دانشجویان بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 81-104]
 • مدیریت ارتباط با مشتری بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • مدیریت ارتباط با مشتریان بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 81-104]
 • مدیریت ارزش تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 169-190]
 • مدیریت استراتژیک بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 39-64]
 • مدیریت استراتژیک چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • مدیریت استراتژیک طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 67-95]
 • مدیریت استعداد سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مدیریت استعداد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-128]
 • مدیریت آموزشی ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌ [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 13-38]
 • مدیریت آموزش و پرورش پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در ‌پُست‌های ‌مدیریت ‌آموزش‌ و پرورش [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 13-34]
 • مدیریت تعارض بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]
 • مدیریت دانش ارائه مدل روابط مؤلفه های تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 3-3]
 • مدیریت دانش رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 57-74]
 • مدیریت دانش نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 113-136]
 • مدیریت دانش مدلسازی ساختاری تفسیری راه کارهای پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنایع چینی‌آلات بهداشتی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 111-136]
 • مدیریت دانش پروژه بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 37-61]
 • مدیریت ریسک ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-112]
 • مدیریت ریسک متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 39-72]
 • مدیریت ریسک زنجیره تأمین ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-112]
 • مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 113-134]
 • مدیریت زنجیره تأمین ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 91-112]
 • مدیریت زنجیره تامین ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری قابلیت یادگیری بین سازمانی (مورد مطالعه: زنجیره‌تأمین ساپکو) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 115-141]
 • مدیریت سالم آسیب‌شناسی مدیریت از منظر امام علی (ع) در سیاست ها و تدابیر اجتماعی [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 57-72]
 • مدیریت سرمایه در گردش بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 77-102]
 • مدیریت سرمایه گذاری بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 53-74]
 • مدیریت فرآیند کسب و کار ریسک آگاه متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 39-72]
 • مدیریت کیفیت جامع بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 59-82]
 • مدیریت کیفیت فراگیر بررسی وتحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) ویادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری( با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان ) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 3-3]
 • مدیریت منابع انسانی طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 13-37]
 • مدل CCR ورودی محور تحلیل کارایی فنی پالایشگاه‌های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی وتحلیل پوششی داده‌ها(Neuro-DEA) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 105-128]
 • مدل RFM ارائه الگویی تطبیق یافته جهت بخش بندی مشتریان بانک‌ها بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 5-5]
 • مدل RFM بررسی و خوشه‌بندی مشتریان، بر اساس مدل RFM و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به مشتریان کلیدی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 175-198]
 • مدل یابی مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 3-3]
 • مدل اسمارت بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 5-5]
 • مدل پویا طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 6-6]
 • مدل تسهیم دانش ارائه مدل روابط مؤلفه های تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 3-3]
 • مدل تعالی EFQM تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 169-190]
 • مدل تعالی کیفیت اروپایی چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • مدل جذب - انتخاب – افت مدل جذب‌، انتخاب، افت در رفتار سازمانی و تجانس شخصیت مدیریتی [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 107-122]
 • مدل ساختاری تفسیری طراحی مدلی ساختاری برمبنای تحقیق در عملیات نرم جهت شناخت عوامل مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه استان بوشهر) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 13-34]
 • مدلسازی طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 13-37]
 • مدلسازی ساختاری تفسیری شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 5-5]
 • مدلسازی ساختاری تفسیری مدلسازی ساختاری تفسیری راه کارهای پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنایع چینی‌آلات بهداشتی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 111-136]
 • مدلسازی ساختاری تفسیری ارائه مدلی برای استقرار سیستم تولید پایدار در صنعت قطعات پلاستیک خودرو: رویکردی تلفیقی از فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 137-161]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 7-7]
 • مدل سازی علی معلولی تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 2-2]
 • مدل‌سازی معادلات ساختاری ارائه مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ‏ایران ‏با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-1]
 • مدل شکاف ارزیابی کیفیت خدمات بخش دولتی با داده های فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 13-38]
 • مدل کسب‌وکار بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 13-37]
 • مدل مرجع ارزش عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 137-160]
 • مدل های تعالی طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • مدل های خروج خدمت شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برحفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 37-56]
 • مدل‌های شایستگی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 61-87]
 • مدل‌های نوین سنجش عملکرد سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور (مطالعه‌ی موردی، بانک ملت) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 13-42]
 • مذاکره شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با چین [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • مراکز رشد ارایه مدل مراکز رشد وفناوری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و توسعه فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 129-148]
 • مزایا تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدمات [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 3-3]
 • مزیت رقابتی نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 149-174]
 • مزیت رقابتی تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 2-2]
 • مزیت رقابتی بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-7]
 • مزیت رقابتی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-168]
 • مزیت مطلق بررسی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی کشوربااستفاده از تکنیک تاکسونومی [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 53-72]
 • مزیت نسبی، مزیت نسبی آشکار شده و اولویت های سرمایه گذاری بررسی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی کشوربااستفاده از تکنیک تاکسونومی [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 53-72]
 • مسخ شخصیت بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی‌کارکنان مطالعه موردی :سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 129-150]
 • مسیر با بیشترین قابلیت اطمینان متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 39-72]
 • مسؤولیت پذیری توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 121-140]
 • مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 97-122]
 • مشتری تعیین نیازمندی‌های مشتریان شرکت ایران خودرو دیزل با رویکرد AHP فازی مطالعه‌ی موردی: (شرکت ایران خودرو دیزل، اتوبوس C457) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 117-142]
 • مشتریان کلیدی بررسی و خوشه‌بندی مشتریان، بر اساس مدل RFM و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به مشتریان کلیدی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 175-198]
 • مشتری مداری نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 95-116]
 • معادلات ساختاری امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 13-31]
 • معادلات ساختاری طراحی مدلی ساختاری برمبنای تحقیق در عملیات نرم جهت شناخت عوامل مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه استان بوشهر) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 13-34]
 • معادله‌ی ساختاری تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 87-108]
 • معیارهای‌تعیین‏کننده در تصمیمات برون‏سپاری IT چارچوب مناسب تصمیم‏گیری در برون‏سپاری IT [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 105-124]
 • معیارهای سنجش عملکرد سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور (مطالعه‌ی موردی، بانک ملت) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 13-42]
 • معیار های عملکرد سازمانی بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه ی موردی: واحد نیرو محرکه ی شرکت ایران خودرو [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 75-100]
 • معنویت تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 37-58]
 • معنویت در محیط کار الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 4-4]
 • مفهوم‌پردازی مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 39-66]
 • مکان‌یابی تسهیلات (‌Facility Location‌)‌ مکان‌یابی مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب (شرکت توزیع آب مازندران) [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 79-98]
 • مکانیزم‌های هماهنگی آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 125-148]
 • منابی انسانی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برحفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 37-56]
 • منافع ترمینال کانتینری ارائه یک مدل براساس نقشه شناختی فازی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر رضایت مشتری ترمینال کانتینری ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 147-170]
 • منطق فازی تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 135-156]
 • مهارت بازخور بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 123-144]
 • مهارت ترغیب کلامی بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 123-144]
 • مهارت گوش دادن بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 123-144]
 • مهارت‌های ارتباطی بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 123-144]
 • مهارت‌‌های ارتباطی رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 41-60]
 • مهارت‌های خودمدیریتی بررسی رابطه بین مهارت‌های خودمدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان‌های استان کرمان [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 105-120]
 • موانع اقتصادی بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 13-38]
 • موانع پیاده سازی استراتژی اولویت بندی موانع تاثیرگذار بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در صنعت داروی کشور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 6-6]
 • موانع پذیرش زنان پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در ‌پُست‌های ‌مدیریت ‌آموزش‌ و پرورش [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 13-34]
 • موانع فردی بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 5-5]
 • موانع فرهنگی بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 13-38]
 • موجودیت های فرهنگی روش مطالعه ی سازمان های فرهنگ ساز مطالعه‌ی موردی سازمان های جمهوری اسلامی ایران [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 13-36]
 • مؤسسة انتشاراتی بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید مؤسسه‌های انتشاراتی [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 35-54]
 • مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 13-37]
 • موفقیت بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس در مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 83-106]

ن

 • نیازسنجی آموزشی بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید مؤسسه‌های انتشاراتی [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 35-54]
 • نیازمندی‌های مشتریان تعیین نیازمندی‌های مشتریان شرکت ایران خودرو دیزل با رویکرد AHP فازی مطالعه‌ی موردی: (شرکت ایران خودرو دیزل، اتوبوس C457) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 117-142]
 • ناکارایی بازار اوراق بهادار بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 53-74]
 • نام تجاری بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن‌ها(مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 29-52]
 • ندای مشتری تعیین نیازمندی‌های مشتریان شرکت ایران خودرو دیزل با رویکرد AHP فازی مطالعه‌ی موردی: (شرکت ایران خودرو دیزل، اتوبوس C457) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 117-142]
 • نرخ بازده اسمی بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375» [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 99-128]
 • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 121-138]
 • نرخ بازده دارایی ها بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 121-138]
 • نرخ بازده واقعی بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375» [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 99-128]
 • نرخ رشد صنعت بررسی بقای شرکت‌های تازه‌وارد صنایع برق‌و‌الکترونیک استان مازندران بر اساس ویژگی شرکتی و صنعت [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 6-6]
 • نرخ سازگاری (‌CR‌)‌ مکان‌یابی مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب (شرکت توزیع آب مازندران) [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 79-98]
 • نرخ ورود به صنعت بررسی بقای شرکت‌های تازه‌وارد صنایع برق‌و‌الکترونیک استان مازندران بر اساس ویژگی شرکتی و صنعت [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 6-6]
 • نیروگاه برق تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-168]
 • نظارت شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 35-52]
 • نظریه داده بنیاد طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 61-87]
 • نظریه داده بنیاد طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 67-95]
 • نظریه‌ی مبادله‌ی اجتماعی بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 137-162]
 • نظریه‌ی هرزبرگ بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 89-104]
 • نقش رهبری بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 143-168]
 • نقش میانجی و سازمان‌های دولتی ابهام هدف و بدبینی سازمانی در بخش دولتی: آیا برداشت از سیاست سازمانی متغیر اثرگذاری است؟ [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 171-192]
 • نقشه استراتژیک تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 169-190]
 • نقشه شناختی‌فازی ارائه یک مدل براساس نقشه شناختی فازی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر رضایت مشتری ترمینال کانتینری ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 147-170]
 • نگرش بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس در مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 83-106]
 • نگرش به یادگیری و تسهیم بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 143-168]
 • نمایشگاه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی ( صادراتی ) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 119-138]
 • نمایشگاه‌های اختصاصی شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی ( صادراتی ) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 119-138]
 • نمایشگاه‌های اکسپو شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی ( صادراتی ) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 119-138]
 • نمایشگاه‌های تخصصی شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی ( صادراتی ) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 119-138]
 • نمایشگاه‌های عمومی شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی ( صادراتی ) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 119-138]
 • نمودار انباشت و جریان طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 6-6]
 • نمودار علت و معلولی طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 6-6]
 • نوآوری بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 127-154]
 • نوآوری بررسی رابطه بین مهارت‌های خودمدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان‌های استان کرمان [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 105-120]
 • نوآوری سازمانی نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 113-136]
 • نوآوری‌مداری بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 59-82]

و

 • وارانتی مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 13-28]
 • واژه‌های کلیدی امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 13-31]
 • ویژگی‌های شخصیتی مدل جذب‌، انتخاب، افت در رفتار سازمانی و تجانس شخصیت مدیریتی [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 107-122]
 • ویژگی های صنعت تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد ؛ مطالعه‌ی موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 127-148]
 • وظیفه شناسی بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 103-118]
 • وفاداری رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 117-136]
 • وفاداری به برند عوامل تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 73-96]
 • وفاداری مشتری بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 13-32]
 • و قانون گریزی شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 35-52]
 • وهم‌های کارآفرینی بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 51-82]

ه

 • هتل تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه حیات سازمانی (مورد مطالعه: سازمان هتل داری غرب استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • هرمونتیک بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 51-82]
 • هزینه ‏های مبادله مطالعه نقش قابلیت ‏های اعتمادساز در پویاسازی کسب‏ وکار شرکت‏ های مشاوره مدیریت [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 33-51]
 • هم¬خوانی برند عوامل تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 73-96]
 • هموارسازی سود امنیت شغلی و مدیریت سود [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 83-104]
 • هویت سازمانی تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-59]
 • هوشیاری کارآفرینانه بررسی تاثیر بهره برداری از موقعیت حفره ساختاری کارگزاری در شکل گیری کارآفرینی سازمانی در کسب وکارهای دارای الگوی ارتباط شبکه‌ای [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 13-35]
 • هوش سازمانی تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 2-2]
 • هوش عاطفی بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]
 • هوشمندی رقابتی طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-7]
 • هوشمندی سازمانی طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-7]
 • هوش هیجانی بررسی رابطه بین تئوری هوش هیجانی وتئوری های رهبری [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 39-56]

ی

 • یادگیری تفاوتهای فردی در آموزش زبان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 1-17]
 • یادگیری بین سازمانی ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری قابلیت یادگیری بین سازمانی (مورد مطالعه: زنجیره‌تأمین ساپکو) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 115-141]
 • یادگیری تیمی نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب تهران) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 2-2]
 • یادگیری خودراهبر نقش یادگیری خودراهبـر بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دولتی(مورد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 33-56]
 • یادگیری سیار بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار مورد مطالعه: دانشجویان رشته‌های مدیریت، دانشگاه تهران و فردوسی مشهد [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • یادگیری سازمانی بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه ی موردی: واحد نیرو محرکه ی شرکت ایران خودرو [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 75-100]
 • یادگیری سازمانی عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 77-100]
 • یادگیری سازمانی بررسی وتحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) ویادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری( با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان ) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 3-3]
 • یادگیری سازمانی بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 4-4]
 • یادگیری سازمانی امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 13-31]
 • یادگیری‌مداری بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 59-82]
 • یکپارچگی استراتژیک توسعه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زتجیره تامین ایران خودرو با رویکرد خلق ارزش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 87-110]